تقویم ورزشی

گالری تصاویر

گالری ویدیو

اعضای هیات

مجید مشتاق عشق

مجید مشتاق عشق

رییس هیات
زهرا موسوی

زهرا موسوی

نایب رییس هیات بانوان
حسین گرایلی

حسین گرایلی

دبیر هیات
مجید کمیلی

مجید کمیلی

خزانه دار هیات
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

روابط عمومی هیات